Selasa, 08 Januari 2013

Rincian Minggu Efektif


                RINCIAN MINGGU EFEKTIF          
1.       
      Nama Sekolah                          : SMK NEGERI I SURABAYA
2.      Kompetensi Keahlian                : Semua Jurusan
3.      Mata Pelajaran                         : PKN
4.      Tingkat/Semester                      : X,XI,XII/1,3,5
5.      Tahun Pelajaran                        : 2012/2013

1.            JUMLAH MINGGU DALAM SEMESTER
No
 Nama Bulan
 Banyak Minggu
1
2
3
4
5
6
Juli 2012
Agustus 2012
Sep  2012
Oktober l 2012
Nopember 2012
Desember2012
3
2
4
5
4
1JUMLAH
                   19

2.   JUMLAH MINGGU YANG TIDAK EFEKTIF
No
Uraian
Jumlah Minggu
Keterangan
1.
Libur Bulan Ramadhan dan sesudah hari raya Idul Fitri
2

2.
Latihan Ulangan umum semester 1(cadangan)
1

3.
Ulangan umum semester 1
1

4
Persiapan penerimaan rapor
1

5
Libur semester 1
1


JUMLAH
6

3.   JUMLAH MINGGU EFEKTIF   = 19 – 6 = 13 Minggu
4.   JUMLAH PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF =13 x2 = 26 Jam Pelajaran
                                                                          
                                                                           Surabaya,  Juli 2012
 
     Mengetahui,
   Kepala Sekolah                                                Guru Mata Pelajaran PKN


Drs. SUGIONO M.Pd.                                      HUSNUN NIAM,SH.SPd
            NIP. 195907051986031027                                NIP:-

0 komentar:

 

Blogger news

Blogroll